Este o construcţie de tip nou, cu săli de grupă separate, dormitoare, antreuri spaţioase şi luminoase.

În cadrul instituţiei funcţionează cabinet medical specializat ( izolatoriu, sală de proceduri), asigurat cu medicamente de acordare a primului ajutor medical și deservire medicală a copiilor;

Cabinetul metodic dotat cu literatură didactică, literatură pentru copii, material didactic, fişe, planşe, tablouri, tabele, echipamente audiovizuale, filme, material grafic, necesar pentru buna organizare şi desfăşurare a procesului educaţional;

Sala de muzică/sport  este dotată cu material didactic și inventar specific activităţilor de muzică și sport.

Fiecarei grupe de vârstă îi revine teren de joc amenajat cu inventar şi atribute  de joc, reeşind din particularităţile de vârstă ale copiilor.

Calitatea procesulului educaţional şi buna dispoziţie a copiilor sunt asigurate în condiţii deosebite, de către un personal de excepţie format din cadre didactice calificate şi cu performanţe educative, cu studii pedagogice, de specialitate.

Săptămânal copiii descifrează tainele cântecului, dansului, ritmului cu ajutorul  educatorului de muzică.

Sănătatea copiilor este verificată sistematic de către asistenta medicală.

Calitatea produselor alimentare, prepararea bucatelor este asigurată de către bucătar și magaziner iscusiți.

În instituţia de educație timpurie nr. 52 funcţionează 7 grupe de vârstă (1grupe creşă, 6 grupe – de vârstă timpurie) cu un număr total de 220 copii.

Instruirea se efectuează în limba română.