Instituţia de educație timpurie nr.52 „Alunelul” este o instituţie de educaţie pentru copii de 2-7 ani ce oferă servicii educaţionale de calitate, complexe şi echilibrate pentru fiecare copil, indiferent de condiţia socială şi materială, apartenenţa etnică sau religioasă, axate, în special, pe educaţie fizică şi arte plastice.

Misiunea Instituţiei de educație timpurie Nr.52 „Alunelul” constă în asigurarea condiţiilor spirituale şi materiale favorabile vieţii într-un  cadru formal modern, corespunzător normelor şi valorilor europene, prin ridicarea nivelului calitativ al procesului educațional şi asigurarea condiţiilor de formare si dezvoltare profesională  a cadrelor didactice în  vederea asigurării calităţii în unitate respectând drepturile fundamentale ale copilului şi valorizând  fiecare participant al actului educativ.