Instituţia de educație timpurie Nr.52 ”Alunelul” oferă copiilor locul ideal unde se pot juca şi învăţa în acelaşi timp în săli de grupă amenajate corespunzător vârstei și interesului lor, cu mobilier adecvat, cu materiale şi mijloace didactice proprii vârstei, cu spaţiu de joacă atât la interior, cât mai ales la exterior, dotat cu o multitudine de jocuri şi jucării educative şi recreative.

Instituţia de educație timpurie nr. 52 promovează Curriculum-ul centrat pe copil, axat pe dezvoltarea/ formarea de competențe,  ce vizează comportamente pe care dorim să le dezvoltăm la copiii noştri, astfel încât să construim un profil definit prin: deschidere spre comunicare; receptivitate; creativitate; încredere în sine; spirit de echipă.

Activităţile  educaționale se organizează şi desfăşoară în baza Proiectării tematice, preponderent activități integrate, bazate pe metode activ-participative, cu asigurarea abordării holistice, individualizării și diferențierii procesului educațional.

Instituția de educație timpurie Nr.52 ”Alunelul” răspunde nevoilor, interesului copilului, dar şi  solicitărilor părinților.