Cadrele didactice din instituție în acțiune practică.
Studiem, exersăm, învățăm să aplicăm Plan-Cadru pentru instituțiile de învățământ preșcolar MEC al RM; Ghid de aplicare a Planului cadru pentru învățământul preșcolar.