Pe data de 22.02.2022 în IET nr. 52 s-a organizat Consiliul pedagogic cu privire la rezultatele procesului de atestare a cadrelor didactice care au aspirat la conferirea și confirmarea gradelor didactice în anul de studii 2021-2022.

Au susținut public proba practică prin  realizarea unui Studiu de caz, persoanele care au confirmat Gradul didactic Doi. Cu acesată ocazie o felicităm pe colega noastră Boboc Tatiana și Vrînceanu Anastasia.

Au prezentat un Raport din activitatea educațională din ultimii cinci ani de activitate  profesională, persoanele  care au aspirat la Conferirea gradului didactic Doi. Felicitări pentru dna Corcimaru Aurelia.

Toate cadrele didactice au demonstrat competențe și performanțe frumoase.

Succese în continuare stimate college!!!